گروه محصول -> علوم کشاورزی -> گوناگون (کشاورزی)

نقش زنان روستائي در بهره‌وري و كاهش ضايعات محصولات كشاورزيقیمت: ۴۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 20     کد محصول :750      حجم فایل:20,74 KB      نوع فایل :rarفهرست:

 

چکیده ................................................................................................................................................................................1

مقدمه...................................................................................................................................................................................2

نقش زنان روستائی در فعالیتهای کشاورزی و تولید..............................................................................................3

 نقش زنان در توسعه روستائی...................................................................................................................................4

کاهش فعالیتهای محصولات کشاورزی........................................................................................................................6

فرآوری و نگهداری مواد غذائی .....................................................................................................................................7

بهره وری  .........................................................................................................................................................................8

آموزش زنان روستائیICT.......................................................................................................................................10

عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار زنان در جریان آموزش ............................................................................12

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................................14

پیشنهادات ......................................................................................................................................................................15

فهرست منابع ................................................................................................................................................................16

فهرست منابع:

 1. آگهي،حسين و غلامرضا پزشكي‌راد. «ارزشيابي كار زنان روستائي در كشورهاي در حال توسعه».فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه. سال هفتم. شماره 28، زمستان 1378،صص212-181.
 2. الواني،مهدي و پرويز احمدي. «طراحي الگوي جامع مديريت و عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني».مدرس. دوره 5. شماره 1، بهار 1380،صص4-3.
 3. بيژني،مسعود و نگين فلاح حقيقي. (1384). مقدمه‌اي بر تحليل و اندازه‌گيري بهره‌وري ترويج كشاورزي. قم: انتشارات ابتكار دانش.
 4. پاسبان،فاطمه.«عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر اشتغال زنان روستائي ايران. (1347-1383)».فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه. سال چهاردهم. شماره 53،بهار 1385، صص173-153.
 5. تركماني،جواد و مهرنوش ميرزائي.«تحليل اقتصادي عوامل موثر بر مشاركت زنان روستائي در فعاليت‌هاي توليدي همراه با دستمزد».فصلنامه روستا و توسعه.سال سوم. شماره 3و4پائيز و زمستان 1378،صص95-81.
 6. جمشيدي،مژگان.«زنان و توسعه روستائي».ماهنامه جهاد.سال بيست و سوم.شماره 257خرداد و تير 1382.صــص63-60.
 7. رستمي،فرحناز و معصومه رحيم‌زاده.«روند تحول و بهبودي وضعيت زنان روستائي».ماهنامه پيام زن. دفتر دوم. سال سيزدهم. شماره دوازدهم، اسفند 1383، صص313-308.
 8. رضائي،اردشير.«مديريت سازمان‌ها و بهره‌وري نيروي انساني». تدبير. شماره131(فروردين 1382).
 9. روزنامه شرق. كاهش ضايعات با تحول در افكار. 10/11/1384.www.sharghnewspaper.com/n41210/ntml/econom.ntm-74k
 10. شريعت‌زاده، مهدي و محمد چيذري.«ويژگي‌هاي نيروي انساني توسعه».فصلنامه رهيافت.شماره32،بهار و تابستان 1383،صص69-65.
 11. عماني،احمدرضا.«فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات».ماهنامه دهاتي.سال دوم. شماره24، شهريور 1384،صص34-31.
 12. كريمي،احمدرضا،حسين صديقي و سعيد فعلي.«آموزش الكترونيكي نمودي نوين در آموزش زنان با تأكيد بر زنان روستائي».همايش زنان واينترنت در هزاره سوم.تهران،8و9 آبان ماه 1385.
 13. معروفي، پروين.(1377).دانش امروز و زنان روستائي. (چاپ دوم). نشر بانو.
 14. منجم‌زاده،زهره و عبدالعظيم آجيلي.«نيازهاي آموزشي زنان روستائي».ماهنامه دهاتي. سال سوم.شماره31،فروردين1385،صص56-53.
 15. ميري‌خوزاني،اكبر. (1368).مجموعه مقالات پنجمين سمينار علمي ترويج كشاورزي كشور:زنان روستائي فراموش‌شدگان در كشاورزي.سازمان ترويج كشاورزي،صص118-103.
 16. ويسي،هادي ومحمد بادسار.«بررسي عوامل مؤثر بر نقش اجتماعي زنان روستائي در فعاليت‌هاي روستائي:مطالعه موردي استان كردستان».فصلنامه روستا و توسعه.سال هشتم.شماره4،زمستان1384،صص42-19.

 

 

 

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خریدمحصولات مرتبط

تخلیه بار در انبار

تخلیه بار در انبار
چکیده مقدمه عوامل زیان آوری انباری الف) عوامل غیرزنده ب) عوامل زنده اصول انبار کردن و نگهداری فرآورده ها در انبار الف) خشک کردن (کنترل رطوبت) ب) مدیریت انبار بهداشت انبار چگونگی پذیرش کالا مبارزه با آفات انباری تخلیه انبار بازرسی و برآورد میزان...
قیمت : 34,000 ریال تعداد صفحات : 17

استفاده از ازن در تولیدات کشاورزی

استفاده از ازن در تولیدات کشاورزی
مقدمه ازن و قابليت های آن فواید ازن کاربردی های ازن کاربردهای ازن در کشاورزی مروری جامع تر بر مهم ترين کاربردهای ازن در کشاورزی سابقه استفاده از ازن در کشاورزی مزايای استفاده از ازن در آب کشاورزی نتيجه­...
قیمت : 18,000 ریال تعداد صفحات : 9

الگوي كاشت مناسب در اراضي شور

الگوي كاشت مناسب در اراضي شور
فهرست: مقدمه: منابع و علل شور شدن خاك تاثير شوري بر فعاليت هاي فيزيولوژيكي گياهان اثرات كلي شوري بر رشد و عملكرد تاثير شوري برغلات مصرف روي در زمين هاي شور مصرف پتاسيم در زمينهاي شور اثرات جانبي شوري بر خاك آماده سازي زمين در اراضي شور روشهاي كاشت در...
قیمت : 26,000 ریال تعداد صفحات : 13

گل شناسی مركبات

گل شناسی مركبات
گل شناسی مركبات انواع گرده افشانی گل انگیزی گلدهی گرده افشانی پارتنو کارپ عوامل موثر در دگرگشنی   منابع :  Tucker, D. P. H., Alva, A. K., Jackson, L. K., and Wheaton, T. A. 1995. Nutrition of Florida citrus trees. Univ. Fla. Coop. Ext. Serv. Publ. Sp-169 2) Davenport, T.L. 1990. Citrus flowering. In: Janic, J. (eds.) Horticultural Reviews. Timber Prcs.,...
قیمت : 12,000 ریال تعداد صفحات : 6


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: