گروه محصول -> علوم پایه -> زیست شناسی

ساختار کروموزومیقیمت: ۲۲۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 11     کد محصول :766      حجم فایل:25,27 KB      نوع فایل :rarمقدمه

مراحل تبدیل رشته کروماتین به کروموزوم

 

اجزای ساختمانی کروموزوم

 

کروماتید

سانترومر

کینه توکور

تلومر

 

فرورفتگی ثانویه

 

سازمان دهندگان هستکی

ماهواره

 

انواع کروموزمها از نظر تعداد سانترومر

 

انواع کروموزوم از نظر محل سانترومر

 

کروموزمهای تلوسانتریک:

 

کروموزومهای آکروسانتریک:

 

کروموزمهای متاسانتریک:

 

ناهنجاریها در تعداد کروموزومها

 

یوپلوئیدی

پلی پلوئید

 

انوپلوئیدی

تریزومی شماره 21 یا سندرم داون

ناهنجاری های کرموزوم های جنسی:

ناهنجاری های ساختاری کروموزوم ها

کمبود

مضاعف شدن ها

واژگونی ها

جابجایی ها

منابعاگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خریدمحصولات مرتبط

ساختار کروموزومی

ساختار کروموزومی
مقدمه مراحل تبدیل رشته کروماتین به کروموزوم   اجزای ساختمانی کروموزوم   کروماتید سانترومر کینه توکور تلومر   فرورفتگی ثانویه   سازمان دهندگان هستکی ماهواره   انواع کروموزمها از نظر تعداد سانترومر   انواع کروموزوم از نظر...
قیمت : 22,000 ریال تعداد صفحات : 11


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: