گروه محصول -> علوم کشاورزی -> باغبانی

حمل و نقل و انبارداری گلهای شاخه بریدهقیمت: ۳۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 15     کد محصول :698      حجم فایل:35,19 KB      نوع فایل :rarفهرست مطالب

چکیده....................................................................................................................................1

مقدمه.....................................................................................................................................2

برداشت گلهای شاخه بریده..............................................................................................3

درجه بندی...........................................................................................................................4

بسته بندی...........................................................................................................................4

حمل و نقل.............................................................................................................................4

انبار داری.............................................................................................................................5

شرایط نگهداری گلها در انبار و عوامل موثر در آن......................................................6

تاثیر برخی مواد شیمیایی در افزایش عمر گلهای بریده.............................................8

پیشنهادات..........................................................................................................................10

منابع...................................................................................................................................16

 

دارای صفحه عنوان,بسم الله...,فهرست مطالب,چکیده

 

فهرست منابع

  1.  جلیلی مرندی،ر.1383.فیزیولوژی بعد از برداشت.انتشارات جهاد دانشگاهی. 
  2.  حکمتی،ج.1385.گلهای فصلی.نشر علوم کشاورزی تهران.
  3. خلیقی،الف.1364.گلکاری.انتشارات روزبهانی.
  4. صادقی،ن.مجله روجین.شماره یازدهم.37-35.
  5. صدانی،ج.هاشمی دزفولی،الف.1376.فیزیولوژی پس از برداشت.انتشارات آموزشی کرج
  6. ناصری،م.م.ابراهیمی گروی.1377.فیزیولوزی گلهای پیازی.
  7. نواک،ژ.1378.انبارداری و جابجایی گلهای بریده،گیاهان سبز زینتی و گیاهان گلدانی.انتشارات اختر.
  8. واحد انتشارات سازمان پارکها و فضای سبزشهر تهران.1374.(ترجمه) مدیریت گلخانه.جلد دوم. سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران.
  9. ویلس،ر.بمک گلاسون.د،گراهام.د،جویس. 1382.فیزیولوژی پس از برداشت.انتشارات دانشگاه شیراز.

 

     10  -Goszcynska, D.M. and R.M. Rudnicki. 1981. Storage of cut flower.  
                                     11-Halevy, A.H. and S. Mayak. 1979. Senescence and postharvestphysiology of cut flower. Part 2. Hort. Rev. 1: 59-146

    12- Ketsa, S.,N.Kosonmethakul, 2001.    Prolonging    vase life                               of Dendrobium    flowers    Acta Hort. 543:41-46

13- Liao, L., L. Yu-Han, K. Huang, W. . Chen, 2001. Vase life of Eustoma grandiflorum     as   affected   by  aluminum  sulfate. But. Bull. Acad. Sin. 42:35-38-                                                  

14- Loubaud, M., G. van Doorn, 2004. Wound-induced                                              and bacteria-induced xylem blockage roses, Astible, and Viburnum. Postharvest Biol. Tech. 32, 281-288

                                    

15- Marousky, F.J. 1971. Inhibition of vascular blockage and increased moisture                       retention in cut roses  induced by pH, 8-hydroxyquinoline citrate and sucrose. J                            . Amer. Soc. Hort. Sci. 96: 38- 41

  16-Nowak, J. and R.M. Rudnicki. 1990. Postharvest handling and storage of cut,                   flowers, florist greens and poted plants. Timber Press Portland, Oregan. 210P       17- Van Doorn, W.G., 1997. Water relations of cut flowers     Hort. Rev., 18: 1-85

18- Wilkins, H. 2000. Basic considerations for the postharvest care of cut flowers                                 . Horticultural science,  University of Minnosota                                                  

 19-  Zacarias, W.Y., and M.S.  Reid, 1992. Alcohols and carnation senescence. Hort                                      Sci. 27:136-138                                                    

   20-      Van Meeteren, U. and H. Van Gelder, 1999. Effect of time since harvest and                      handling conditions on rehydration ability of cut chrysanthemum flowers                                  . Postharvest Biol. Tech., 16: 169-177                        

21- Cook D., M. Rasche, W. Eisinger, 1985. Regulation of ethylene biosynthesis and                               action in cut carnation flower senescence by cytokenins. J. Am. Soc.Hord.sci. 110:24-27                                  

22-www.dutchroses.com                                                                                        23-www.aginfonet.com    

24-www.alonefarmer.blogfa.com

 

 

 

 

 

 

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خریدمحصولات مرتبط

راه كارهاي برداشت ، نگهداري، درجه بندي وبسته بندي مركبات

 راه كارهاي برداشت ، نگهداري، درجه بندي وبسته بندي مركبات
مقدمه علل ضايعات مركبات صدمات مكانيكي بيمار يهاي پاتولوژيكي ناهنجار يهاي فيزيولوژيكي زمان برداشت رنگ پوست ميوه طعم ميوه عوامل ايجادكنندهزخم در پوست ميوه نكات فني قابل توجه در زمان برداشت ميوه تميز و شستشونمودن تيمارهاي ميوه قبل ازانبار يا...
قیمت : 26,000 ریال تعداد صفحات : 13

همیشه بهار

همیشه بهار
مقدمه کلیات 1-1 کشت گیاهان دارویی   2-1 تعریف گیاهان دارویی   3-1 استفاده از گیاهان دارویی   4-1 تاریخچه کشت همیشه بهار   5-1 کشور های تولید کننده همیشه بهار   6-1 خاستگاه و پراکنش همیشه بهار   7-1 رده بندی و مشخصات گیاهشناسی   8-1 مواد...
قیمت : 108,000 ریال تعداد صفحات : 54

ديفن باخيا

ديفن باخيا
چکيده مقدمه مکان گونه ها نيازها نور دما رطوبت آبیاری تغذیه خاک تميز نمودن برگها تعويض گلدان تکثير تکثير به روش خواباندن هوائي تکثير به روش قلمه زدن مراحل مختلف قلمه زدن ديفن باخيا نکته احتياط عوارض و درمان ديفن باخيا ارتباط با...
قیمت : 26,000 ریال تعداد صفحات : 13

هرس درختان ميوه

هرس درختان ميوه
مقدمه تعریف هرس فواید هرس زمان هرس انواع هرس  نکاتی که در موقع هرس باید رعایت...
قیمت : 12,000 ریال تعداد صفحات : 6


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: