گروه محصول -> علوم کشاورزی -> گوناگون (کشاورزی)

تخلیه بار در انبارقیمت: ۳۴۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 17     کد محصول :760      حجم فایل:30,16 KB      نوع فایل :rarچکیده

مقدمه

عوامل زیان آوری انباری

الف) عوامل غیرزنده

ب) عوامل زنده

اصول انبار کردن و نگهداری فرآورده ها در انبار

الف) خشک کردن (کنترل رطوبت)

ب) مدیریت انبار

بهداشت انبار

چگونگی پذیرش کالا

مبارزه با آفات انباری

تخلیه انبار

بازرسی و برآورد میزان آلودگی به حشرات

شرایط کلی ساختمان انبارها

ذخیره سازی مناسب مواد خوراکی حیاتی و ضروری

شرایط ضعیف انبارش

پر کردن پنوماتیک یا مکانیکی

طبقه بندي نماتودهاي مفيد

مرفولوژي , زيست شناسي و طرزعمل

فهرست خصوصيات مثبت ومنفي نماتودهاي                    

Heterorhabditid و  Steinernematid

نماتودهاي حشره كش تجاري موجود براي آفات هدف

تكثير

تكثير نماتودها در محيط آزمايشگاهي

چگونگي كاربرد نماتود در مبارزه ي بيولوژيك

استفاده ي نماتد در كود

استفاده ي نماتد بروي شاخ و برگ

استفاده ي نماتود در خاك

تعدادي ازتحقيقاتي كه تاكنون درباره نماتودهاي مفيد در ايران انجام شده است

نقش آينده

 

   فهرست منابع:

1– ترجمه دكتر راثي پوراحمد.كتاب بهداشت گياهي,حفظ نباتات و آفت كش هاي بيولوژيك .

2 - وان دريش و بلوز.ترجمه ي محمدرضا موسوي.1379.مبارزه بيولوژيكي .انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد .

3- نصر اصفهاني مهدي.1382.اصول و مباني نماتود شناسي گياهي. انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان .

4– پرويزي رحيم.1377.كارايي نماتودهاي bactertophora H. و. Steinernema sp بر آفات متداول استان آذربايجان غربي.خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره ي گياهپزشكي ايران.جلد اول آفات.آموزشكده ي كشاورزي كرج,5 – 1 شهريور 1377.ص 206

5– كاسمن ژوزف.1381.نماتودهاي بيماري زاي حشرات به عنوان كنترل بيولوژيكي حشرات آفات.خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره ي گياهپزشكي ايران.جلد اول آفات.دانشگاه رازي كرمانشاه,16 – 20 شهريور 1381.صفحه ي350و351

6– 1381.بررسي كارايي نماتودهاي بيماري زاي حشرات.خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره ي گياهپزشكي ايران.جلد اول آفات.دانشگاه رازي كرمانشاه,16 – 20 شهريور 1381.صفحه ي 149

7– پرويزي رحيم.1381.مبارزه ي بيولوژيكي  كرم سفيد ريشه Polyphylla olivieri با نماتودهاي بيماري زاي حشرات bactertophora H. و. Steinernema sp.خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره ي گياهپزشكي ايران.جلد اول آفات.دانشگاه رازي كرمانشاه ,16 -20 شهريور 1381.صفحه ي 157

8- www.nysaes.cornell.edu/end/biocontrol/pathogens/nematodes.html

9- nematode.unl.edu/file33.pdf

10- www.entomology.wisc.edu/mbcn/kyf 202.html

11-www.entomology.wisc.edu/mbcn/kyf 203.html

12- www.journal.tubitak.gov.tr/pdf

13- www.irandoc.ac.irاگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خریدمحصولات مرتبط

تخلیه بار در انبار

تخلیه بار در انبار
چکیده مقدمه عوامل زیان آوری انباری الف) عوامل غیرزنده ب) عوامل زنده اصول انبار کردن و نگهداری فرآورده ها در انبار الف) خشک کردن (کنترل رطوبت) ب) مدیریت انبار بهداشت انبار چگونگی پذیرش کالا مبارزه با آفات انباری تخلیه انبار بازرسی و برآورد میزان...
قیمت : 34,000 ریال تعداد صفحات : 17

استفاده از ازن در تولیدات کشاورزی

استفاده از ازن در تولیدات کشاورزی
مقدمه ازن و قابليت های آن فواید ازن کاربردی های ازن کاربردهای ازن در کشاورزی مروری جامع تر بر مهم ترين کاربردهای ازن در کشاورزی سابقه استفاده از ازن در کشاورزی مزايای استفاده از ازن در آب کشاورزی نتيجه­...
قیمت : 18,000 ریال تعداد صفحات : 9

الگوي كاشت مناسب در اراضي شور

الگوي كاشت مناسب در اراضي شور
فهرست: مقدمه: منابع و علل شور شدن خاك تاثير شوري بر فعاليت هاي فيزيولوژيكي گياهان اثرات كلي شوري بر رشد و عملكرد تاثير شوري برغلات مصرف روي در زمين هاي شور مصرف پتاسيم در زمينهاي شور اثرات جانبي شوري بر خاك آماده سازي زمين در اراضي شور روشهاي كاشت در...
قیمت : 26,000 ریال تعداد صفحات : 13

گل شناسی مركبات

گل شناسی مركبات
گل شناسی مركبات انواع گرده افشانی گل انگیزی گلدهی گرده افشانی پارتنو کارپ عوامل موثر در دگرگشنی   منابع :  Tucker, D. P. H., Alva, A. K., Jackson, L. K., and Wheaton, T. A. 1995. Nutrition of Florida citrus trees. Univ. Fla. Coop. Ext. Serv. Publ. Sp-169 2) Davenport, T.L. 1990. Citrus flowering. In: Janic, J. (eds.) Horticultural Reviews. Timber Prcs.,...
قیمت : 12,000 ریال تعداد صفحات : 6


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: