منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف  در سطح شهر تهران

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران

شپشک استرالیایی

شپشک استرالیایی

ساختار کروموزومی

ساختار کروموزومی

پاور پوینت تکثیر از طریق پیوند زدن

پاور پوینت تکثیر از طریق پیوند زدن

پاور پوینت آنتراکنوز کدوئیان

پاور پوینت آنتراکنوز کدوئیان

پاور پوینت سيستم حمايت تصميم (DSS)

پاور پوینت سيستم حمايت تصميم (DSS)

پاور پوینت مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج

پاور پوینت مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج

مدیریت تلفیقی هلو

مدیریت تلفیقی هلو

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی

گروه محصول -> علوم کشاورزی -> گوناگون (کشاورزی)

بررسی قرنطینه گیاهی درایرانقیمت: ۱۰۸۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 54     کد محصول :666      حجم فایل:6,38 MB      نوع فایل :rar 

                                                     فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل اول:مقدمه     

  مقدمه ........................................................................................................2

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق...........................................................................4

واژه قرنطینه..................................................................................................5

قرنطینه چیست ...............................................................................................5

انواع قرنطینه.................................................................................................6

قرنطینه انسانی................................................................................................6

 قرنطینه دامی.................................................................................................6

قرنطینه گیاهی وسابقه آن.....................................................................................6

 دردنیا..........................................................................................................6

درایران.........................................................................................................8

موقیعت قرنطینه درسازمان حفظ نباتات ایران .............................................................8

اهداف قرنطینه بعدازورود....................................................................................9

وظایف عمده قرنطینه گیاهی درکشورهای پیشرفته جهان..................................................9

لزوم تجدیدنظردرقانون وآیین نامه سازمان حفظ نباتات ..................................................10

موقعیت مراکزقرنطینه گیاهی درایران.....................................................................10

).......................................................10 Monophagousشناسایی رژیم غذایی مونوفاژ(

 

ه

10……….................................………..(Oligophagou شناسایی رژیم غذایی الیگوفاژ (

)......................................................11 Polyphagousشناسایی رژیم غذایی پلی فاژ (

تغییررفتارعوامل قرنطینه ای.............................................................................11 

عوامل قرنطینه خارجی....................................................................................11

عوامل قرنطینه داخلی......................................................................................11

نقش فرمون ها درشناسایی عوامل قرنطینه گیاهی.......................................................12

 موارد مصرف فرمون جنسی.............................................................................12

 بازرسی واعمال قرنطینه موازین بهداشت گیاهی.......................................................12  

فصل سوم: روش بررسی................................................................................15

روش های نمونه برداری محصولات کشاورزی درپست های قرنطینه................................16

 روش های نمونه برداری.................................................................................16

 میوه وسبزیجات...........................................................................................18

 محصولات غده ای........................................................................................18

گل های شاخه بریده........................................................................................18  

بذرغله......................................................................................................19 

 اسامی علمی آفات،بیماری های وعلف های هرزقرنطینه گیاهی.....................................19

سوسک پوستخوارکوچک کاج...........................................................................22

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها....................................................................24  

  جدول شماره1 ............................................................................................26

جدول شماره 2...........................................................................................27

جدول شماره 3...........................................................................................31

 

و

جدول  شماره 4...............................................................................................33

جدول شماره 5................................................................................................33

جدول شماره 6................................................................................................33

جدول شماره 7................................................................................................34

شکل شماره 1.................................................................................................34

شکل شماره 2.................................................................................................35

شکل شماره 3.................................................................................................36

شکل شماره 4.................................................................................................38 

فصل پنجم: روش تحقیق...................................................................................39

 فصل ششم: نتیجه گیری وپیشنهادها.....................................................................41 

نتیجه گیری...................................................................................................42 

پیشنهاد........................................................................................................44

فصل هفتم:..................................................................................................46

منابع ومآخذ...................................................................................................47   

پیوست.......................................................................................................48 

                

دارای صفحه بسم الله...

صفحه عنوان

صفحه تقدیر و تشکر

دارای فهرست مطالب


 

 

 

 

 

منابع و مراجع اصلی مورد استفاده

1. اسماعیلی،مرتضی،1362آفات مهم درختان میوه.انتشارات سپهر،تهران.

2. اتریت،روبرت. جعفرپور،بهروز.تشخیص بیماری های جهاد دانشگاهی مشهد.

3. بهداد،ابراهیم.1366آفات وبیماری ها درختان ودرختچه های جنگلی وگیاهان زینتی ایران،انتشارات سپهر ،تهران.

4. بی نام.سند ملی توسعه بخش کشاورزی ومنابع طبیعی.

5. سازمان حفظ نباتات کشور.

6. سیلانی ،حسن. ام،سی. برچ،کی .اف،هیتس .پیشتازعلم.

7-صادقی،سیدمجتبی.1386.اصول ومقررات قرنطینه.

7. صلواتیان،میر.1376.قرنطینه گیاهی در ایران.نشرآموزش کشاورزی.

8. عبائی،منصور1362.آفات درختان ودرختچه های جنگلی وغیرمثمر نشریه اختصاصی موسسه تحقیقات آفات وبیماری هاگیاهی .

9. لایه موافقت نامه همکاری درزمینه قرنطینه گیاهی وحفظ نباتات .

10. لین لانج.1985.نشریه انستیتوی دولتی بیماری های بذوردانمارک .

11. لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات.

12. نیک نژاد،م،اکبری،اکبری،ل.مدیریت بیماری های گیاهی .علوم کشاورزی.

13. نمازی فرد،سکینه.1388.مدیریت قرنطینه .کارشناس مسئول برنامه ریزی ونظارت برواردات نهال وبذر.

 

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

محصولات مرتبط
تخلیه بار در انبار

تخلیه بار در انبار

قیمت: 34,000 ريال کد فایل:3460
چکیده مقدمه عوامل زیان آوری انباری الف) عوامل غیرزنده ب) عوامل زنده اصول انبار کردن و نگهداری فرآورده ها در انبار الف) خشک کردن (کنترل رطوبت) ب) مدیریت انبار بهداشت انبار چگونگی پذیرش کالا مبارزه با آفات انباری تخلیه انبار بازرسی و برآورد میزان آلودگی به حشرات شرایط کلی ساختمان انبارها ذخیره سازی مناسب مواد خوراکی حیاتی و ضروری شرایط ضعیف انبارش پر کردن پنوماتیک یا مکانیکی طبقه بندي نماتودهاي...
استفاده از ازن در تولیدات کشاورزی

استفاده از ازن در تولیدات کشاورزی

قیمت: 18,000 ريال کد فایل:3459
مقدمه ازن و قابليت های آن فواید ازن کاربردی های ازن کاربردهای ازن در کشاورزی مروری جامع تر بر مهم ترين کاربردهای ازن در کشاورزی سابقه استفاده از ازن در کشاورزی مزايای استفاده از ازن در آب کشاورزی نتيجه­...
الگوي كاشت مناسب در اراضي شور

الگوي كاشت مناسب در اراضي شور

قیمت: 26,000 ريال کد فایل:3458
فهرست: مقدمه: منابع و علل شور شدن خاك تاثير شوري بر فعاليت هاي فيزيولوژيكي گياهان اثرات كلي شوري بر رشد و عملكرد تاثير شوري برغلات مصرف روي در زمين هاي شور مصرف پتاسيم در زمينهاي شور اثرات جانبي شوري بر خاك آماده سازي زمين در اراضي شور روشهاي كاشت در زمين هاي شور كشت رديفي با ايجاد جوي و پشته و كاشت روي پشته روش كشت رديفي با ايجاد جوي و پشته و كشت در كف جوي كشت رديفي بدون جوي و پشته ( نواري) مزاياي كشت...
گل شناسی مركبات

گل شناسی مركبات

قیمت: 12,000 ريال کد فایل:3449
گل شناسی مركبات انواع گرده افشانی گل انگیزی گلدهی گرده افشانی پارتنو کارپ عوامل موثر در دگرگشنی   منابع :  Tucker, D. P. H., Alva, A. K., Jackson, L. K., and Wheaton, T. A. 1995. Nutrition of Florida citrus trees. Univ. Fla. Coop. Ext. Serv. Publ. Sp-169 2) Davenport, T.L. 1990. Citrus flowering. In: Janic, J. (eds.) Horticultural Reviews. Timber Prcs., Portland, Oregon, pp. 349-408 3) Garcia-Luis, A., M.E.M.Olivira, Y. Bordon, D. L.siqueira, S. Tominaga and J.L. Guardiola. 2002. Dry matter accumulation in citrus Fruit is not limited by transport capacity of the pedical. Annals of botany. 90: 755-764 4) Koshita, Y. and., T. Takahara. 2004....
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

حجم:85626KB | بازدید :2498

مشخصات کلی دانشگاه(شعار,سال تاسیس,هیئت علمی,مساحت,تعداد کارکنان و...) عکس و توضیح از نماهای داخلی و بیرونی دانشگاه به همراه عکس پلان...

استوک سر آشپز

استوک سر آشپز

استوک سر آشپز

حجم:83868KB | بازدید :336

25 استوک سر آشپز به منظور استفاده در طراحی منوی رستوران,کارت ویزیت...

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

حجم:60550KB | بازدید :636

مقدمه پياده كردن نقشه پي‌كني  )گودبرداری) كرسي چيني بـتـن مگــر      قـالـب بـنـدي فونداسيون و شمع بندي   آرماتوربندي  قالب بندي بستن ميلگردها به يكديگر فاصله نگهدار يا لقمه قلاب انتهاي ميلگرد واندازه استاندارد آن بتن سازي حمل...

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

حجم:55063KB | بازدید :1362

  مقدمه شرایط اقلیمی و خاکی یونجه کاشت یونجه(آماده سازی زمین,تناوب زراعی,تاریخ کاشت,عمق و روش کاشت) بذرپاشی یونجه (۱- دستپاش 2- ماشینهای بذرافشان ) داشت/کوددهى يونجه (ازت,پتاسیم,کمبود پتاسيم, کودهاى آهکى,فسفر) علف‌هاى هرز در يونجه مبارزه شيميائى...

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

پاور پوینت سفیدک  داخلی کاهو

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

حجم:50913KB | بازدید :1002

مقدمه عامل بیماری علائم بیماری زیست...

گل کاملیا

گل کاملیا

گل کاملیا

حجم:50171KB | بازدید :329

این فایل شامل: مشخصات گیاه موارد استفاده نیازها(خاک و آب و نور و...) تعویض گلدان تمیز نمودن برگ ها تکثیر عوارض و...

پاور پوینت بیماریهای ذرت

پاور پوینت بیماریهای  ذرت

پاور پوینت بیماریهای ذرت

حجم:43077KB | بازدید :629

  بیماری پوسیدگی خوشه ذرت شرایط ایجاد بیماری علائم بیماری عامل بیماری کنترل لکه برگی ذرت نشانه های بیماری کنترل سیاهک معمولی ذرت علائم عامل بیماری زیست‌شناسی کنترل سیاهک ذرت پوسیدگی باکتریائی ساقه علائم عامل...

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

حجم:42425KB | بازدید :527

مقدمه مشخصات اقسام مختلف گیاه دستگاه زایشی تکثیر نکات مهم پرورش نیلوفر آبی بزرگترین نیلوفر آبی جهان کوچکترین نیلوفر آبی...